Mesepszichológia, meseterápia, alap- és középszintű online, távoktatás és hagyományos képzés, tanfolyam, Fairy tale psychology & therapy. Társasházkezelés.

 e-pakk Mese-teszt

Nyitólap
Hírek
Munkatársak
Pályázatok
Teszttörténet

Egy érdekes szakdolgozat: 

A Mese-teszt alkalmazása állami gondozott gyermekeknél 

(Kimutatható-e a vallás védő szerepe, KGRE, 2012)

MESE-teszt

Dr. Carina Coulacoglou

MESE-teszt

Eredeti cím
 
Fairy Tale Test (FTT) 3rd Edition, 2004 

 

Alkalmazási terület

6–12 éves korosztályba tartozó gyermekek egyéni vizsgálatára alkalmas teszt. 

Sikeresen alkalmazható személyiség vizsgálatra, az egyéni terápiás munkában, nevelési tanácsadáshoz, gyógypedagógiai tevékenységhez, a klinikai anamnézis alaptechnikájaként (pl.: agresszió, félelem, depresszió feltárásához.). Jól felhasználható továbbá a terápia menete során az időbeli személyiségváltozás méréséhez, valamint interkulturális kutatások eszközeként.

A vizsgálat menete

A teszt a projekciós tesztek közé tartozó személyiségteszt. Lehetővé teszi három mese segítségével a személyiség többféle szempontú vizsgálatát. 21 ismert mesefigura rajzára épül, mint pl.: Piroska, Hamupipőke, az óriás, a boszorkány stb. A tematikus tesztekkel ellentétben (vö.: CAT, CAT-H, TAT) itt a gyermeknek nem kell egy történetet elmesélnie, esetleg befejeznie, hanem a mindenkori mesefigurára és helyzetekre illő célirányos kérdésekre kell válaszolnia.  A rajzokat, a meseillusztrációkat mindig három különböző változatban ajánlja fel a teszt, amelyek közül a gyermek választhat. A kérdések pl.: A három közül melyiket szeretné a farkas felfalni? Miért éppen őt? Hogy érzi magát Piroska? Mit gondol a farkas? A gyermek válaszait a teszt részét képező tesztfelvételi jegyzőkönyvben rögzítik és később kiértékelik.

A teszt 3. kiadása egy új, felhasználóbarát, gondosan, áttekinthetően megszerkesztett és összeállított kézikönyvben jelenik meg. Az FTT eredetileg 20-féle személyiségdimenziója további kilenc elemmel bővült. 

Az eredeti személyiségdimenziók pl.: az anyához való viszony, "A" típusú agresszió, szóbeli és dominancia agresszió, segítő hajlam, tartalmi adaptáció, a tulajdonhoz való viszony/érzék,  ragaszkodás, segíteni akarás, a hová tartozás szükséglete, ambivalencia, szorongási típusok, depresszió stb.

A teszttel 29 személyiségjellemző vizsgálható

 •  Agresszió - A típusú

 • Agresszió - B típusú: védekezés, irigység, instrumentális, megtorlás

 • Agresszió - dominancia

 • Agressziótól való félelem

 • Alkalmazkodás a mese tartalmához

 • Ambivalencia

 • Anyagi javak utáni vágyakozás

 • Anyával való kapcsolat

 • Apával való kapcsolat

 • Birtoklástudat

 • Bizarr (értelmetlen, kreatív, zavart, neurotikus)

 • Depresszió

 • Egyéni elkülönülés tudat

 • Elismerés-szükséglet/igény

 • Felsőbbrendűség utáni vágy

 • Ismétlések

 • Kapcsolatok/hovatartozás (affiliációs) szükséglet

 • Moralitás

 • Orális agresszió

 • Orális szükségletek

 • Önbecsülés

 • Segíteni vágyás

 • Szeretetszükséglet

 • Szexuális gondolatok/problémák

 • Szorongás (archaikus-, szeparációs-, kasztrációs szorongás/félelem)

 • Védelemszükséglet

A 3. kiadás újdonságaként a szerző gazdag példaanyaggal illusztrálva lépésenként vezet végig a tesztfelvételen, definiálja az ambivalencia alkategóriáit, részletezi a szereplőkkel való azonosulás jellemzőit és magyarázatokkal szolgál annak jelentőségére. A kvalitatív elemzés részeként a családon belüli dinamika értékelése kiegészült az apához való kapcsolat és a szeparációs szorongással. Mélyrehatóbban foglalkozik az anyával való kapcsolattal, Ödipusz-komplexussal és a testvérek közötti rivalizációval. Az elhárító mechanizmusokat elemző rész önálló fejezetet kapott. A kézikönyvben mindenütt pontozott minták segítik az értékelés elsajátítását. 

A teszt felvételi és értékelési időtartama

Tesztfelvétel kb. 45-60 perc, az értékelés gyakorlattól, a gyermek eredményeitől függően 30-60 perc.

Standardizálás

A tesztet újrastandardizálták N=873 fő görög gyermeken. (6–12 évesek ) A többi tényt a későbbiekben részletesen ismertetjük.

Pszichometriai tulajdonságok

A teszt érvényességét faktoranalízissel végezték. A magas, illetve alacsony pontokat összehasonlították a CBCL-lel (Child Behavior Checklist), BYI-vel (Beck Youth Inventories) és az Agresszió kérdőívvel. A vizsgálatokat elvégezték – az eredmények összehasonlításával – mentálisan sérült és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknél is.

A megbízhatóság két formáját (teszt-reteszt próba, általános pontozás) is elvégezték.  

A teszt szerzője

Carina Coulacoglou 1956-ban Athénban, Görögországban született. 

Érdeklődése a pszichológia iránt középiskolás éveiben kezdődött. Bár a pszichológia tudománya az 1970-es években még gyerekcipőben járt hazájában, ő már akkor eldöntötte, hogy Angliába megy tanulni. Első diplomáját pszichológiából és neveléstudományból  szerezte a londoni Institute of Education-ban. Ugyancsak itt szerezte meg később a doktori fokozatot. Visszatérve Athénba a Babies' Center Metera fejlődéskutatási részlegében dolgozott. (Ez a cég a legnagyobb örökbeadó ügynökség a szerző hazájában.) Az itt eltöltött idő alatt tanulmányozta a gyermekfejlődést, a lányanyákat, a temperamentumokat (vérmérsékleti típusokat). 

Érdeklődése lassan a mesék pszichológiája felé fordult és megszerezte az Mphil. fokozatot a sussexi egyetemen. Dolgozata a "Tündérmesék mint a kutatófejlődés lépései, ahogy az feltárul a gyermekek verbális reakcióiban" címet kapta. Majd elkezdett dolgozni Ph.D dolgozatán, amely része az FTT tesztnek. Doktoriját Prof. Paul Kline felügyelete alatt az exeteri egyetemen szerezte meg 1993-ban. Prof. P. Kline elismert szakértője a pszichometriának és a személyiség- értékelés témakörének.

A szerző ezek után az FTT fejlesztésével és bemutatásával töltötte ideje nagy részét. A tesztet eredetileg görög gyermekekre standardizálták. Azóta ezt elvégezték Brazíliában is. Jelenleg e munka Oroszországban, Kínában és Indiában is zajlik. A teszt már megjelent  angol, cseh, francia, német,  spanyol és szlovák nyelven. 

A teszt bemutatása, bevezetése és szakmai elfogadtatásának kampánya szemináriumokat, bemutatókat, előadásokat is tartalmaz. Ennek keretében a szerző a 2002. év során  szemináriumot tartott az Orosz Pszichológiai és Tudományos Akadémián Moszkvában, a kínai Pszichológiai és Tudományos Akadémián Pekingben, Japánban az oszakai egyetemen.

Dr. Carina Coulacoglou több cikket is megjelentetett az FTT-ről, valamint két tankönyvet (görög nyelven) a pszichometriáról és a személyiség-értékelésről. Jelenleg egy új (angol) könyv előkészítését végzi "A gyermek lelkének kutatása: Az FTT alkalmazása és kutatása" címmel.

2005. júliusában a szerző a nemzetközi RORSCHACH konferencián tart előadást az elhárító mechanizmusokról, amelyeket a tesztben  és kézikönyvében részletesen ismertet. 

A teszt és tartozékai

Kézikönyv (148 oldal, A4 méret)

1 példány

Interjú jegyzőkönyv (12 oldal, A4 méret)

10 példány

21 meseképből álló kártyacsomag (A5 méret)

1 csomag

nincs kép

Könyvjelző

1 példány

A komplett tesztcsomag ára

 - Ft

2005. július 1-től  2022. augusztus 19-ig a teszt  magyar nyelvű változatát forgalmaztuk, kifogyott. 

A szerző és a teszt honlapját megtekintheted, kattints! A teszt magyar nyelvű változata kifogyott, nem kapható, újabb, több nyelvű változata itt megtekinthető, megvásárolható:

http://www.fairytaletest.com         

Ha a tesztet szeretnéd használni későbbiekben, kérjük jelezd ide kattintva!

Egyéb szolgáltatások

2011. januárjától elindítjuk vásárlóink részére új, térítésmentes szolgáltatásunkat.  A tesztfelhasználó a felvett, kiértékelt  jegyzőkönyv egy legépelt példányát, magyar vagy angol nyelven megküldi. Ezt továbbítjuk a szerzőnek, aki kijavítja az értékelést. A javított, visszaérkezett, magyar nyelvre lefordított jegyzőkönyvfüzetet a felhasználónak megküldjük.  

Terveink szerint rövid időn belül minden regisztrált felhasználónk (vásárlónk)  számára hazánkban további egyedülálló szolgáltatásokat indítunk a szolgáltatás jellegétől függően térítésmentesen és/vagy  jelentős kedvezményekkel! Közös munkánkat tesztvásárlásoddal segítheted!

*A témáról, a kiadványokról, illetve a tesztről szóló kérdéseidet elküldheted címünkre.

Vissza a lap elejére