Mesepszichológia, meseterápia, alap- és középszintű tanfolyamok, 2022. Fairy tale psychology & therapy. Mese-teszt, Fairy Tale Test. Társasházkezelés.

 e-pakk Szakirodalom

Nyitólap
Fel

Ezen az oldalon a mesékhez tartozó, a mese pszichológiáját bemutató népszerűsítő és szakkiadványokat ajánlunk. A kiadványokat haszonnal forgathatják gyakorló szülők, diákok, vagy egyéb felhasználók. Ajánljuk továbbá pedagógusoknak és/vagy pszichopedagógusoknak, pszichológusoknak és a felsőoktatásban vagy posztgraduális képzésben tanulók és tanítók számára. 

Megtekinthető a képre kattintva!

 

Pont Kiadó

A mese hídszerepe

2017. Ünnepi Könyvhét

2. kiadás

Önálló kötetben!

 

Kolosai Nedda és M. Pintér Tibor (szerk)

 

A gyermekkultúra jelen(tőség)e

letöltés 

ELTE TÓK, 2016

 

 ingyenes

Anna Freud

Az Én és az elhárító mechanizmusok

Kedvezmény: 20% 

V. J. Propp

A mese morfológiája

 Kedvezmény: 20%

Gerlinde Ortner

Gyógyító mesék

Mesekönyv szülőknek  

 

Nem kapható

-

Gizella Fischer

A Grimm testvérek legszebb meséi

Mesekönyv gyermekeknek  

 

 

 

-

Raffai Judit

A magyar mesemondás hagyománya

401 oldal. Mese, beavatási rítus, szakralitás, totemizmus, mítosz. A halál, a hosszú ház...Propp befejezetlen műve!

V. J. Propp

A varázsmese történeti gyökerei

S. G. Blythe

A kiegyensúlyozott gyermek

Dallos Edina

Természetfölötti szereplők a tatár varázsmesékben

(A sárkány, a boszorkány és a táltos ló)

 

-

Nancy Davis - Laura Simms - Korbai Hajnal

Az aranytök

Terápiás történetek és mesék traumát átélt gyermekeknek

 

 

 

Szerkesztette: Korbai Hajnal

Lotilko szárnyai

Terápiás történetek és mesék traumát átélt gyermekeknek

 

 

Dr. Nagy József, Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes, Dr. Vidákovich Tibor

Fejlesztés mesékkel

Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése mesékkel 4-8 éves gyermekkorban

Bruno Bettelheim

A mese bűvölete

Vissza a lap elejére

Dr. Nagy József, Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes, Dr. Vidákovich Tibor

Fejlesztés mesékkel

Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése mesékkel 4-8 éves korban 

Kiadó

Mozaik Kiadó, 2009

A DIFER programcsomag újabb kötete a rendszeres mesélésben, beszélgetésben rejlő lehetőségek használatához kínál eszközöket és módszereket a 4–8 éves gyermekek szociális, anyanyelvi, gondolkodásbeli fejlődésének eredményesebb segítése érdekében.

Azok az 5–6 éves gyermekek, akiknek szinte minden nap mesélnek, másfél évvel fejlettebbek értelmileg és szociálisan azoknál, akiknek nem szoktak mesélni. Még nagyobb (két év) a hatása a "szóbeli együttműködésnek", vagyis a rendszeres beszélgetésnek. Ismeretes, hogy az iskolába lépő gyermekek között ötévnyi a fejlettségbeli különbség. Mivel ezt a szélsőséges fejlődési fáziskülönbséget a hagyományos pedagógiai kultúrával nem lehet kielégítően kezelni, az ötödik évfolyamba lépő tanulók egyharmadának fejlődése lelassul, aminek következtében a tizedikes szakiskolások átlagos értelmi fejlettsége az ötödik-hatodik évfolyamos tanulók átlagos fejlettségi szintjén reked meg.

A kutatások szerint a felnövekvő generációk jövőjét, sorsát az iskolába lépők szélsőséges fejlődési fáziskülönbségei határozzák meg. Ezt a különbséget van esélyünk – szülőknek és pedagógusoknak egyaránt – csökkenteni e könyv rendszeres használatával.

Tartalomjegyzék

1. A mese, a mesélés fejlesztő hatása (Nyitrai Ágnes)

Mese és mesefajták. A mesélés spontán szocializációs hatása. A mesélés a szociális kompetencia spontán fejlesztője. A mesélés az anyanyelv spontán fejlesztője. A mesélés a gondolkodás spontán fejlesztője. A spontán fejlődés szándékos segítése. A mesék kiválasztása, a mesélés gyakorisága és ismétlése. Illusztráció. Szándékos fejlődéssegítő csoportos beszélgetés a mesék tartalmaival

2. A relációszókincs fejlődésének segítése (Nagy József)

A relációszókincs. Egységek és relációk. Perceptuális egységkezelés és viszonykezelés. Nyelvi/fogalmi szintű egységkezelés és viszonykezelés. Térbeli relációszókincs. Időbeli relációszókincs. Mértékbeli/mennyiségi relációszókincs. A relációszókincs spontán fejlődése. Az országos átlag fejlődése. Az összetevők fejlődése. Fejlettségbeli különbségek. Pedagógiai tanulságok. A relációszókincs fejlődésének segítése. Egy fejlődéssegítő kísérlet eredményei. Általános fejlődéssegítési lehetőségek. Fejlődés-segítés csoportos beszélgetéssel.

3. Az összefüggés-kezelés fejlődésének segítése (Nyitrai Ágnes)

Összefüggés. Szerveződés szerinti összefüggésfajták. Bonyolultság szerinti összefüggésfajták. Létezési mód szerinti összefüggésfajták. Általánosítás szerinti összefüggésfajták. Összefüggés (szabályszerűség) és szabály. Összefüggés és gondolkodás. Gondolkodás. Gondolkodás és prediktív képesség. Az összefüggés-kezelés spontán fejlődése. Az összefüggés-kezelő képesség fejlettségi szintjei. Az összefüggés-kezelő képesség spontán fejlődési folyamatai:

tapasztalatok és kutatási eredmények, egy országos reprezentatív felmérés eredményei, az összefüggés-kezelő képesség fejlődésének szándékos segítése mesékkel/meséléssel, az összefüggések kiválasztása és feltárása, a szándékos fejlődéssegítés meséléssel, az összefüggés-kezelés fejlődéssegítése csoportos beszélgetéssel, A fejlődés diagnosztikus kritériumorientált értékelése.

4. A következtetés fejlődésének segítése (Vidákovich Tibor)

A következtetés értelmezése. Kijelentés-logikai következtetések. Predikátumlogikai következtetések. A következtetés vizsgálati módszerei. A következtetés fejlettség-vizsgálatának hazai előzményei. A következtetés vizsgálata a DIFER-ben. A következtetés fejlődése. A következtetés összteljesítményének alakulása. A következtetési típusok fejlődése. Egyéni fejlettségbeli különbségek. A következtetés fejlődésének segítése. Fejlődéssegítés mesékkel. Fejlődéssegítés tantárgyi tartalmakkal.

5. Csoportos beszélgetésre előkészített mesék (Nyitrai Ágnes) 

Általános tájékoztató. A meseválasztás segítője. Ötven mese. A mesék magyar nyelven publikált forrásai. Szakirodalom. Ábra- és táblázatjegyzék. 

Egyéb adatok

 • Kód: MS-9332

 • méret: B5, 216 oldal

 • ISBN: 978-963-697-5838

Vissza a lap elejére

 

 

Bruno Bettelheim

A mese bűvölete

és a kibontakozó gyermeki lélek 

Kiadó

Corvina Kiadó Kft., 1985

Sok mese,  amelyet mindenki ismer. Jancsi és Juliska, Piroska és a farkas, Hófehérke és a hét törpe.  Kevésbé ismertek a "Három nyelv", az "Őztestvér", a testvérmesék. A bibliai mesék közt találjuk József és Putifárné történetét, amelynek alapja egy régi egyiptomi mese. A kötet szerzője, Bruno Bettelheim (1903-1990) gyermekpszichológus elsők között fejtette meg a mesemotívumok szerepét a  gyermeki lélek konfliktusaiban és azok megoldásában. Erről szólnak a könyv fejezetei, ahol a legtöbb esetben egy kiválasztott mese keretében tárja fel a pszichés motívumokat, történéseket. Például az autonómia megszerzése "A libapásztorlány", Ödipális konfliktus "A fényes páncélú lovag...", örömelv és valóságelv "A három kismalac". Majd két tucat "mesepszichológia"!

 • 347 lap

 • Egyszerű grafikájú, félpuha fedél

 • ISBN 963 13 5319 2

Vissza a lap elejére

 

 

V. J. Propp

A mese morfológiája

2. javított kiadás

Kiadó

Osiris Kiadó, 2004

(1. kiadás: Gondolat, 1975)

Megjelent az Osiris könyvtár antropológia, néprajz sorozatában. Joggal teheti fel bárki a kérdést, hogy mi köze ennek a műnek a mese pszichológiájához, a valós emberi-gyermeki pszichés magatartáshoz, viselkedéshez, történésekhez? A kérdésre a választ a gyermeki gondolkodásban és a mesékben találjuk. V. J. Propp (1895-1970) a szerző 1928-ban, Leningrádban jelentette meg az általa vizsgált orosz népmesék elemzését és tanulságait tartalmazó művét. Érdekel, hogy hogyan kezdődnek a mesék? Valamilyen hiányból eredő szükséglettel* és/vagy a kontroll megszűnésével. A mesék motivációs rendszere? A szabályozás eszköze, a büntetés-jutalmazás ellentétpárja minden népmesében már a bevezető részben megjelenik. A tiltás motívuma és megszegése a bibliai első emberpárra is jellemző, nem csak a mesehősökre! Kevés az olyan mese, amelyben a főhős ne szegné meg a tiltást, a szabályokat. Valós és mesebeli következményei? Pszichés folyamatok sora tárul fel a mesék cselekménye során. A szerző sorra elemzi az olyan mesemotívumokat, amelyek a pszichológia vizsgálati tárgyát képezik, például: agresszió, büntetés, károkozás, megbélyegzés, szeparációs félelem, kasztrációs félelem, okai, megoldásuk stb. A kiadvány felbecsülhetetlen segítség a gyermekekkel, a mesékkel, a MESE-teszttel foglalkozó szakemberek és a téma iránt érdeklődő olvasók számára. 

*A mese pszichológiája - letölthető tanfolyami részlet (PowerPoint bemutató 1,21 MB)

Sikerült felkeltenünk érdeklődésedet?

A kötet egyéb jellemzői

 • 213 lap

 • Egyszerű grafikájú, félpuha fedél

 • ISBN 963 389 701 7

Vissza a lap elejére

 

Anna Freud

Az Én és az elhárító mechanizmusok

Kiadó

Dabas-Jegyzet Kft., 1994

Megjelent a "Párbeszéd könyvek" sorozatban. A kötetet minden gyermekneveléssel és pszichoterápiával foglalkozó szakember kézikönyvként használhatja. "A szerző a következőket írja könyvéről:

...ez a könyv kifejezetten egy adott témakörrel foglalkozik, nevezetesen azokkal az eljárásokkal és módszerekkel, amelyekkel az én elhárítja a kellemetlen, szorongató élményeket, illetve amelyek segítségével ellenőrzést gyakorol a viselkedés, az érzelmek és az ösztönkésztetések felett."

A kötet egyéb jellemzői

 • 137 lap

 • Egyszerű grafikájú, félpuha fedél

 • ISBN 963 7976 11 6

Vissza a lap elejére

Gizella Fischer

A Grimm testvérek legszebb meséi

Kiadó

Egmont-Hungary Kft., 2005

Az igényes kivitelű kiadványban a legnépszerűbb 13 Grimm mese feldolgozása található.

 • Jancsi és Juliska

 • Tűzmanó

 • Rózácska és Rózsácska

 • A farkas és a hét kecskegida

 • Csőrszakáll király

 • Piroska és a farkas

 • Bátyuska és Húgocska

 • A brémai muzsikusok

 • Jankó szerencséje

 • Hamupipőke

 • A csillagtallérok

 • Hófehérke és a hét törpe

 • Csipkerózsika

A mesekönyv segíti a Mese-teszt majdani használatát azokban az esetekben, amikor a teszt használatához szükséges meséket olyan gyermekekkel kell megismertetni és megszerettetni, akik azokat nem ismerik. A nagyméretű betűkkel írt és igényes, szép, színes, egész oldalas képekkel ellátott mesekönyv minden olvasni tudó 6-12 éves gyermek figyelmét szórakoztatva köti le.  

A kötet egyéb jellemzői

 • 140 lap

 • Igényes grafikájú, kemény fedéllel ellátott

 • ISBN 963 628 227 7

Vissza a lap elejére

Gerlinde Ortner

Gyógyító mesék

Mesekönyv szülőknek

Kiadó

Magyar Könyvklub Rt. 1996

Az osztrák pszichológus szerző kiadványát minden 3-7 éves gyermekes család házi könyvtárába ajánljuk. Az ebben az életkorban gyakori pszichés eredetű gondokra ajánl problémaspecifikus meséket, megoldásukhoz "házi meseterápiás" lehetőséget szülőknek és szakembereknek. Mesék és problémák például:

 • Dadogás

 • Éjszakai ágybavizelés

 • Félelem és agresszió

 • Gyermek és halál

 • 21 probléma - 21 mese

Ismerteti a mesék hatásmechanizmusát, a lelki problémákra gyakorolt hatásukat. A kiadvány hasznos olvasmány az óvónő-, tanító-, tanárképző intézmények tanárainak és hallgatóinak, valamint rendkívül jól hasznosítható gyermekterapeuták, gyermek klinikai szakpszichológusok képzése és munkavégzése során!

A kötet egyéb jellemzői

 • 160 lap

 • A5 méret

 • Egyszerű grafikájú, kemény fedél

 • ISBN 963 548 266 3

Vissza a lap elejére

 

 

Raffai Judit

A magyar mesemondás hagyománya

Útmutató mesemondók, pedagógusok és 

minden népmesekedvelő számára

Kiadó

Hagyományok háza,  2004

A szerző szabadkai néprajzkutató. Műve több szempontból is hézagpótló ritkaság. Bemutatja a mese és műmese kapcsolatát, a népmesék folklórját, a mesék tartalmi, formai és szerkezeti jellemzőit. Külön érdekessége a kiadványnak, hogy felvillantja híres, nevezetes és sajnos mára a feledés homályába merült mesemondók életét, szerepét, előadásmódjait, életrajzukat a mesélés helyzetrajzával együtt, miközben megtanít téged az igazi mesemondás tudományára. A kötet utolsó fejezetében híres mesemondók portréit, a mesemondáskor használt egyedi gesztusaikat és a mesemondás helyzeteit tartalmazó képtárat is találsz.

A kötethez ajánljuk a Népmesetárat, amely hangzómelléklettel és tanulmányokkal kiegészített. 

A kötet egyéb jellemzői

 • 123 lap

 • A5 méret

 • Egyszerű grafikájú, puha fedél

 • ISBN 963 864  373 0

Vissza a lap elejére

 

 

 

401 oldal. Mese, beavatási rítus, szakralitás, totemizmus, mítosz. A halál, a hosszú ház...Propp befejezetlen műve!

V. J. Propp

A varázsmese történeti gyökerei

Kiadó

L' Harmattan, 2006

"Mindig arra igyekeztem rámutatni, hogy a varázsmesék (...) egy egységes rendszer részei, és egyetlen kompozíciós séma szerint épülnek fel. " Címek, témák, érdekességek: 

 • A varázsmese és a rítus közötti közvetlen kapcsolatok

 • A mese és archaikus tudat viszonya

 • A hosszú ház

 • A halott apa

 • A halott anya

 • A hálás halott

 • A bábuk

 • A szertartás értelme és alapja

 • Az erotikus mozzanat megjelenése

 • A mese mint kerek egész

A kötet egyéb jellemzői

 • 401 oldal

 • 15,8X22,5 cm méret

 • Egyszerű grafikájú, puha fedél

 • ISBN 963 7343 30 X

Vissza a lap elejére

 

 

 

 

S. G. Blythe

A kiegyensúlyozott gyermek

Mozgás és tanulás a korai életévekben

Kiadó

Medicina Könyvkiadó Zrt., 2009

A tünetcsoportok alapján ma sok, különböző testi és pszichés betegséget különítünk el, amelyek a lakosság kb. 20%-át érintik. Ilyenek pl.: ADHD (figyelemzavarral társult hiperaktivitás), diszpraxia (egyensúly koordinációs és ritmuszavar), érzelmi labilitás, szorongás zavarok stb. Mindezek mögött lehetséges okként a belső fül és a kisagy működési zavara vagy egyéb reflexek fejlődési zavara is állhat. A kötet egyszerű, olvasmányos nyelven, gyakorlati, jól felhasználható  ismereteket tartalmaz, amelyek jól kiegészítik a szerző előző kötetét. Miért ajánljuk a mesékhez tartozó szakirodalmak között? 

 • Húsz, a mozgást fejlesztő, a mozgáshoz kötődő,  idegélettani és pszichés fejlődést segítő mesét is tartalmaz

 • Ezekkel a mesékkel kiválóan motiválhatók a gyermekek a fejlesztő tornagyakorlatok elvégzésére, gyakorlására

 • Bárhol, akár otthon is végezhetők a gyakorlatok  

 • A gyermekek a közös mesélést, mesehallgatást követően szüleikkel, rokonaikkal, barátaikkal együtt is végezhetik a feladatokat! 

A kötet egyéb jellemzői

 • 331 oldal

 • 13,4X21 cm méret

 • Egyszerű grafikájú, félpuha fedél

 • ISBN 9789632262581

Vissza a lap elejére

 

 

 

Dallos Edina

Természetfölötti szereplők a tatár varázsmesékben

(A sárkány, a boszorkány és a táltos ló)

Kiadó

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009

A kiadvány egy kutatást összefoglaló doktori disszertáció alapján készült. Tudományos megalapozottsága kiemelkedő. Több, hasonló, akár a kultúrák közötti (interkulturális) kapcsolatokon, kutatásokon alapuló kötetet kívánunk a mesetudomány rajongóinak, a mesék iránt érdeklődőknek!    

 • Rengeteg tatár népmese újfajta analitikus elemzését tartalmazza

 • A szerző választ keres a mesék kialakulására, szabály-, törvényszerűségeire

 • Mindeközben feltárul a banyák, a sárkányok és a táltos lovak mögött megbújó, mindenkiben bennélő és rejtező sokszínű archetípusok egyszerű igazsága  

A kötet egyéb jellemzői

 • 381 oldal

 • 12,4X18,3 cm méret

 • Egyszerű grafikájú, fél puha fedél

 • ISBN 978 963 05 8732 7

Vissza a lap elejére

 

 

 

 

Nancy Davis - Laura Simms - Korbai Hajnal

Az aranytök

Terápiás történetek és mesék traumát átélt gyermekeknek

Kiadó

L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2010

A kiadvány egy sorozat részeként a mesék érdekes megközelítési és gyakorlati alkalmazásait mutatja be. Két irányzat képviselőinek munkásságába nyújt betekintést. Nancy Davis pszichés folyamatokra épülő meseterápiás módszere és Laura Simms saját gyűjtésű, interkulturális világmeséi a gyermeki, esetenként tán még a felnőtt korosztály gyógyítására is ajánlhatók.

A kötet egyéb jellemzői

 • 160 oldal

 • 16X23 cm méret

 • Egyszerű grafikájú, félkemény borító

 • ISBN 978 963 236 305 9

Vissza a lap elejére

 

 

 

 

 

Szerkesztette: Korbai Hajnal

Lotilko szárnyai

Terápiás történetek és mesék traumát átélt gyermekeknek

Kiadó

L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2010

A kiadvány egy sorozat részeként a mesék hatodik legfontosabb funkcióját, a gyógyítást (Juhász, 2005) mutatja kórházi környezetben. A kötet egy rövid, tömör szakmai összefoglalót is tartalmaz. Erőssége, hogy az esettanulmányokon keresztül bemutatja a Mosoly terapeuták elkötelezettségét, napi, kórházi áldozatos munkáját. 

Ajánlás

A kötet felvillantja a mesekutatásban résztvevő hazai és nemzetközi szakemberek tevékenységét, amelyek között az oldal üzemeltetője is szerepel.  

A kötet egyéb jellemzői

 • 214 oldal

 • 16X23 cm méret

 • Egyszerű grafikájú, félkemény borító

 • ISBN 978 963 236 307 3

Vissza a lap elejére

 

 

 

A mese hídszerepe

Kiadó

Pont Kiadó, Budapest, 2017

A kiadvány egy nagy sikerű sorozat második, önálló kötetes kiadása. A meséket több szakember gondolatainak, elméleteinek, munkásságának rövid összefoglalóin keresztül mutatja be. Köztük megtalálható  e honlap üzemeltetője is. (Mesepszichológiától a meseterápiáig c. cikk.) Szerzők pl. Dr. Antalfai Márta, Dr. Kádár Annamária, Bajzáth Mária, Dr. Boldizsár Ildikó, Bumberák Maja és még sokan mások.

Ajánlás

Ajánljuk e kötetet mindazoknak, akiket érdekelnek a meselméletek és a mesék gyakorlati alkalmazásai, legyen az bár meseterápia vagy "csak" mesemondás. 

Ünnepi könyvhét

Ünnepi meglepetés, kiadói és szakmai elismerés a hazai mesekutatóknak, -terapeutáknak. Egy kötet, amelynek szerzői méltán reprezentálják, közvetítik életükkel, gondolataikkal, munkásságukkal a mesélés, mesehallgatás fontosságát, tudományos ismereteit. Ismerje meg Dr. Antalfai Márta Kincskereső módszerét, Bajzáth Mária mesepedagógiáját, Boldizsár Ildikó Metamorphoses Meseterápiás módszerét, Boldizsár I.-Luzsi M. - Juhász A. börtönmeséit, Dr. Kádár Annamária érdekes írását, mesemondók és -terapeuták közül Lentulay E., Both G., Lengyel Tóth K. és sok más ismert vagy kevésbé ismert szakember írásait!
Jómagamról, családomról egy személyes mesebeli részlet: 

" Sok népmese szól a „felfelé” házasodásról, a hipergámiáról (Bereczkei, 2004), amelyben a szegénylegény, árva fiú mesehős elnyeri a királylány szívét, kezét és boldogan élnek, sokasodnak, amíg meg nem halnak. A mese valóra vált, beteljesedett a benne megbúvó, rejtett társadalmi, kulturális, erkölcsi és szokás folyamatával, amely évtízezredeken keresztül biztosította, hogy a magasabb szociális státuszú, gazdasági potenciállal rendelkező párok termékenységi rátája, szaporodásának sikeressége meghaladta a náluk kedvezőtlenebb helyzetben levőkét (Bereczkei, 2004). Megszületett édesanyám."


A kötetet minden mese iránt érdeklődő felnőtt személynek, szakembernek ajánlom. A Pont Kiadó standján a szerzők közül sokakkal beszélgethet, találkozhat!

A kötet egyéb jellemzői

 • 113 oldal

 • 16X23 cm méret

 • Egyszerű grafikájú, félkemény borító

 • ISBN 978 963 9957 40 4

Vissza a lap elejére